Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın tükenmişlik üzerine etkisi: türk kamu sektöründe bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü1, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü3
Görüntülenme :
619
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel etkililiği ve verimliliği olumsuz etkileyen, dolayısıyla istenmeyen bir etken olan tükenmişlik, birçok faktör ile etkileşim içindedir. Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık da söz konusu faktörlerden ikisini ifade etmektedir. Bu çalışma, örgütsel adalet algısı ve bağlılığın tükenmişlik üzerinde etkisini, Türkiye Cumhuriyeti kamu sektöründe çalışan 114 yöneticiden elde edilen verilerden yola çıkarak, kurgulanan bir yapısal eşitlik modeli çerçevesinde ortaya koymaya çalışmaktadır. Sonuçlar adalet algısı ve bağlılığın farklı boyutlarının, farklı büyüklükteki etkilerle tükenmişlik üzerinde doğrudan ve dolaylı azaltıcı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Yönetsel uygulamalara katkılar ve sınırlılıklar ayrıca tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :