Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kökensel kimlik bağlamında kıbrıslı türklerin rumcaya yönelik dilsel tutumları

Yazar kurumları :
Doğu Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Kıbrıslı Türklerin Rumcaya yönelik tutumlarını araştırmayı amaçlamıştır. Daha önceki çalışmalarda güvenirlik ve geçerliliği kanıtlanmış olan dilsel tutum ölçeği, Kıbrıslı Türk üniversite öğrencilerine uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS sayısal işlemleme paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. 5’li Likert dereceleme sistemli tutum ölçeğindeki maddelere verilen, yanıtlar ölçek, altölçekler ve maddeler bazında çözümlendikten sonra yorumlanmıştır. Tüm aritmetik ortalama, ölçünlü kayma ve Ki kare değerleri dikkate alındığında, hem madde hem de ölçek ve altölçekler bazında çalışmada tutarlı bulgular elde edilmiştir. Deneklerin tutumları genel anlamda nitelikli bir olumsuzluk içermezken, altölçeklerdeki çıpa maddeleri bağlamında deneklerin hassasiyetlerinin nitelikli olarak farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışmadaki Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisi deneklerin Rumcaya yönelik tutumunlarının araştırmacıların daha önceki çalışmalarındaki Kıbrıslı Rum üniversite öğrencisi deneklerin Türkçeye yönelik tutumlarından çok daha olumlu ve akılcı olduğu kanısına varılmıştır.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :