Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırgızistan ve türkiye gençlerinin giysi satın alma davranışlarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Giyim davranışları konusunda gerçekleştirilen araştırmalar, tüke-ticilerin giyim konusunda değişik davranışlara, değerlere ve bek-lentilere sahip olduklarını göstermektedir. Bu araştırma, farklı kültürlerde yetişen Kırgız ve Türk gençlerin giysi satın alma dav-ranışlarını, giysi tercihlerini, düşüncelerini, moda ve markaya bakış açılarını belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Ankara ilindeki çeşitli üniversitelerde öğrenim görmekte olan gençlerden rastlantısal olarak seçilen 127 Kırgız uyruklu ve 191 Türk uyruklu, toplam 318 üniversite öğ-rencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler araştırma-cı tarafından geliştirilen ve üç bölümden oluşan veri toplama aracı ile toplanmış ve gerekli istatistiksel analizler yapılarak her iki ülke gençlerinin giysi satın alma davranışları ve moda-marka ile ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, genç-lerin kültürel ve sosyal düzeyleri farklı olsa da giyinme konusun-da benzer davranışlar sergilediği ve onlar için ürün kalitesinin önemli olduğu gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

Research on the subject of clothing behaviors has put forward that consumers have different behaviors, values and expectations in relation to clothing. This study has been planned and carried out to determine the clothing buying behaviors, clothing preferences, opinions and perspectives towards fashion and brandnames of Kyrgyz and Turkish young people. The sample of the study was made up of a total of 318 randomly chosen college students receiving education at various universities in Ankara. 127 of these were Kyrgyz, and 191 were Turkish nationals. The data used in this study were collected via a data acquisition device made up of three parts developed by the author. The interrelationship between the buying behaviors and the opinions on fashion and brandnames of the young people of both countries were evaluated. As a result, it was found that, despite social and cultural differences, both groups showed similar behaviors about clothing in general and gave importance to the quality of the product.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :