Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme yönetici adaylarına matematik ve matematiksel düşüncenin mesleğe yönelik etkileri

Yazar kurumları :
University of Ahmet Yesevi1, University of Muğla2, University of Adnan Menderes3
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme yöneticileri, işletmelerde yer alan insanlar, sermaye, malzeme ve diğer kaynakları işletme yöntem ve yolların sürekli sistematik bir biçimde geliştirmek durumundadır. İşletme yöneticilerinin kişisel gelişiminin yaşam boyu süreklilik kazanması, yaşam felsefesinin açık bir biçimde ortaya konulmasıyla olanaklı olmaktadır. İşletme yöneticilerinin kişisel yönetim disiplinini sağlanması ile, gelişim aşamaları daha sistematik ve bilinçli biçimde sürdürülerek, amaçlanan bireysel hedeflere daha sağlıklı ulaşılabilecektir. Amaçlanan hedeflere sağlıklı ulaşabilmek için matematik eğitimi yoluyla edindikleri matematiksel düşüncenin olumlu katkısı çok olacaktır. Bu çalışmada; işletme yöneticisi adaylarının yüksek performansa ulaşmalarını sağlayabilecek matematik bilgisini, matematik hakkında görüşlerini ve eğitim süresince edindikleri matematiksel düşüncenin yönetici, yenilikçi, lider ve yaratıcı yönlerine etkisini araştırabilmek için 3 aşamalı ve 30 soruluk anket, Ankara’da 1 vakıf üniversitesi, 1 devlet üniversitesinde İşletme Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilere uygulanarak sonuçlar yüzdelere dökülüp değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Managing directors, and the people who take place in managing branches, have to improve their managing methods and ways related to capital, equipment and other sources in a continuous and systematic manner. To have permanent personal development of managing directors through out their lives is quite possible by bringing out their life philosophy clearly. By providing the managing directors with personal managing discipline, the development processes will be more systematic and reasonable and therefore, they will be able to realize their personal targets in a sound manner. Positive effects of mathematical thinking that they got through mathematics education will be too many in order to reach their targets in a sound manner. In this project, in order to do research on mathematics knowledge that will enable the managing director candidates to have higher performances, their ideas about mathematics and effects of mathematical thinking they got during their education on their managing, reforming, leadership and creative skills, a three phase questionnaire with 30 questions were submitted to 3rd and 4th year students in one foundation and one state university in Ankara in Turkey. The results have been evaluated and their percentages have been shown.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :