Cilt: 18 Sayı : 2 - Cilt: 18 Sayı : 2
İHRACATA DAYALI-BÜYÜME HİPOTEZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ VERİLERİ İLE ANALİZİ, 1960–2002
MUAMMER ŞİMŞEK

1.4K 129

Öz entrExport-led growth hypothesis is an important subject of research in applied economics. This study investigates the causal relationship between export growth and output growth in the empirical framework of the Turkish Economy using cointegration procedure, eror correction model and Granger causalty techniques. A sensivity analysis based on impulse responses is applied to check the robustness of the results. The ampirical findings suggest a unidirectional causalty from output growth to export growth in the long-run. Consequently, the estimation procedure generates robust results, indicating that the ELGH isn’t valid in the case of Turkey.İhracata Dayalı-Büyüme Hipotezi, uygulamalı iktisatta önemli bir araştırma konusudur. Bu çalışma; Türkiye Ekonomisinde çıktının büyümesi ile ihracatın büyümesi arasındaki nedensel ilişkiyi, bir koentegrasyon prosedürü, hata düzeltme modeli ve Granger nedenselliği tekniklerini kullanarak araştırmaktadır. Sonuçların sağlamlığını araştırmak için, dürtü tepki fonksiyonlarına dayalı bir duyarlılık analizi yapılmaktadır. Ampirik bulgulara göre uzun dönemde, çıktının büyümesinden ihracatın büyümesine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Sonuç olarak tahmin prosedürü, Türkiye örneğinde İDBH nin geçerli olmadığını gösteren sağlam sonuçlar ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

MUAMMER ŞİMŞEK