Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişen savaş koşullarının uluslararası organizasyonlar ile askeri karargahların yapısına yansımaları: bilgi karargahları

Yazar kurumları :
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda meydana gelen siyasi değişimler, küresel terör olayları ve bu yüzyılın “Bilgi Toplumu” olması, tüm devletlerin dünyaya ve “Savaş” a bakışını değiştirmiştir. Gerek politik gelişmeler ve gerekse terör olayları devletlerin klasik tehdit algılamalarını asimetrik hale getirmiştir. Kaotik ortamda, asimetrik tehditle mücadele önem kazanmıştır. Değerlendirilmesi gereken bilgi miktarı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bu yeni yapılanmada savaş alanları, elde edilen bilgiyi işleme yeteneğine sahip karar merkezlerine ihtiyaç göstermektedir. Bu karargahların temel görevleri, hızlı bir şekilde cereyan eden savaş ortamında bilgiyi en kısa zamanda karara dönüştürerek uygulanmasını sağlamaktır.Değerlendirilmesi gereken bilgi miktarının inanılmaz şekilde arttığı günümüzde, askeri karargahlar ile uluslararası organizasyonların bu yeni yapıya uygun şekilde teşkilatlanmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. NATO, Amerikan ordusundan esinlenerek cari harekat ile stratejik gelişmelerin inceleneceği transformasyon karargahını birbirinden ayırmıştır. Askeri organizasyonların, “bilgi”nin etkisiyle, dikine bir organizasyon yapısından yatay organizasyon yapısına doğru geçmekte oldukları gözlenmektedir.Yönetim biliminin tarihsel süreç içinde askeri sistemlerden etkilendiği gerçeği karşısında, halen “Bilgi” bombardımanına tutulan ve gelecekte de bilgi dezinformasyonu tehdidine maruz kalacak firmaların yapılarının askeri organizasyonlarına benzer şekilde değişime uğrayabileceği değerlendirilmektedir.Bu çalışmada, değişen savaş ortamının organizasyonel yapı anlamında uluslararası  organizasyonları, askeri birlikleri ve bu değişimin de gelecekte firmaları nasıl etkilediği ve etkileyebileceği ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The point of view to the world and to the war of all countries has changed due to the political issues, terror and the amount of knowledge which has been increasing in last years.Either political issues or terror, affects the classical mentality of treats for countries which has become more asymmetric. In this chaotic environment, the importance of dealing with asymmetric threats becomes more necessary. Each day, the amount of knowledge is becoming more and more that have to be evaluated. With this new process, in war areas, there has to be main departments where these knowledge should be taken in to proceed and to process. The main role of these headquarters is to change the knowledge to the decision level. As a result of having more knowledge then before, these days, army departments and national organizations have to be more organized due to the new conditions. NATO has separated their transformation headquarter to be more effective and to have a more smooth operation especially in accounts and in using knowledge more strategically like USA Army. It is seen that with the effects of having more knowledge then before, army has been changing their organizations from vertical to the horizontal level. As management science has been affected by the systems in the army which is the reality of the history, it is thought that companies may change their way of working and their strategic departments as well in the near future. In this report, the change of war conditions are going to be taken into consideration which has strong effects to the national organizations, army and to the companies success in the future.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :