Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi çağında değişen sosyal hareketler: sanal eylemler

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
680
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna yaşanan toplumsal değişimlerin sosyal hareketlerin tür ve niteliğine etkisini göstermektir. Teknolojik ilerlemelerin katkısıyla üretimin yapısında dönüşüm yaşandığı görülmüş; ücret tabakalaşmasıyla orta sınıfın mavi yakalı işçilerine, teknoloji ve hizmet sektörünün beyaz yakalı bilgi işçileri de eklenmiştir. Bu bağlamda orta sınıfın yapısı içinde sosyal hareketlerin gerçekleştiği yerde, aktörlerinde ve konularında teknolojinin etkisi incelenmektedir. Kişisel bilgisayar kullanımıyla internet hayatımızın her alanına girmiş; iletişim hiç bu kadar hızlı, ucuz ve özgür olmamıştır. Çalışmada elde edilen bulgular; internet üretim, dağıtım ve hizmet merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sosyalleşme platformu olarak da kullanıldığını göstermektedir. İnteraktif doğası tepkilerin gösterilmesine fırsat vermekte bu sayede sosyal hareketler sokaklardan sanal dünyaya, sanal eylemler vasıtasıyla taşınabilmektedir. Sanal eylemler, sosyal hareketlerin sanal dünyadaki yansıması olup bilgi toplumunun bir ürünüdür. Zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldırarak kişilerin katılımını sağlamakta ve rahatsızlığın küresel bilinirliğini de arttırmaktadır. Sanal hareketler otoriteler karşısında belli bir bağımsızlığa sahip oluşu, yeniden şekil alabilen yapısı ve fiziksel kusurların katılımı etkilemiyor olmasıyla kapsayıcıdır. Toplum yapıları üretim koşullarından etkilendiğinden öncelikle bilgi toplumunun dinamiklerine kısaca değinilecektir. Sosyal hareketler, teknolojik gelişmeler ve internetin kullanımındaki artış ile bilgi toplumunda yaşadığı değişim ve dönüşüm incelenerek sanal hareketlerin aktörleri, meydana geldiği alan ve konuları örnekler vasıtasıyla tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study is to show that the social changes which have seen from industrial society to information society, affect on the social movement's type and character. Contribution of the technological improves, the production structure's conversion has been observed; the information workers of the technology added to the blue-collar workers of the middle-class, with the fee stratification. In this context, the affect of technology is on the place, actors, and topics of the social movements in the structure of the middle-class are analyzed. The internet is in the every area of our lives with personal computers and the communication has never been so fast, cheap and free. The findings reveal the internet a center which includes production and distribution services as well as using as a socialization platform. By its interactive nature, the social reactions have the opportunity to be moved from streets to the virtual world by virtual actions on the internet. Virtual movements are a reflection of the social movement on the virtual world and also the movements are the product of the information society. The virtual actions increase the global awareness of the inconveniences and provide a backdrop for individual participations with removing limitation of the place and the time. Also, the independency against to the authority, being capable to the re-shape and despite the physical defects of the body; they are comprehensive. First of all, the study will address to mode of production on information society. Secondly, the transformation of the information society will examine in terms of using internet. Finally, the samples the virtual movements will discuss in the context of actors, issues and the place which the social movements has become.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :