Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi bazlı yenilikçi gelişme stratejisi bağlamında türkiye’nin kurumsal dönüşüm ihtiyacı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi2
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayi Toplumunda ekonomik büyüme ve kalkınma sermaye birikimine dayalı olarak açıklanır. Bilgi Toplumunda ise büyümenin kaynağı, bilginin birikimidir. Bilginin birikimi, eğitim, öğrenim, yenilik ve kurumlaşma ile yakından ilgilidir. Bilimdeki paradigmal kaymaya paralel olarak, toplumsal kurumlaşmada da bir paradigmal kayma ve topyekün bir yeniden yapılanma gereklidir. Ayrıca bilimde, noktasal nedensellik mantığından kuantum mantığının çoklu etkileşim ilişkilerine dayalı açıklamalara geçildi. Bu bağlamda Türkiye’de bilgi Toplumuna geçiş için yeni kurumlaşmalara ihtiyaç bulunuyor. Ekonomik gelişmenin bir sistem ve süreç olarak yönlendirilmesi, stratejik planlama ve stratejik yönetim anlayışının kurumlaşmasını gerektirir. Ayrıca, sosyal sermaye, entelektüel sermaye, sivil toplum örgütlenmesinin kurumlaşması gerekir. Teknopark yapılanması ile sinerji yaratan ekip çalışma kültürünün de kurumlaşması gerekir. Yenilik kültürü ve yenilikçi girişimcilik yeni yapılar içinde kurumlaşır.

Özet İngilizce :

Economic growth and development is basically explained as depending on the capital accumulation in the industrial society. In the knowledge society it is rather knowledge accumulation that is seen as a resource of growth. The accumulation of knowledge is closely related with education, instruction, innovation, and institutionalization. Parallel to a shift in the paradigm in science, it is necessary a similar shift in paradigm of and totally restructuring in the process of social institutionalization. In addition to these facts, a change has occurred in the methodology of science, namely from the one way causality to the multi-way interactive causality logic. In this context, there is a need for a new institutionalization project for building knowledge society in Turkey. The orientation of economic development as a system and a process requires the institutionalization of strategic planning and strategic management conception. Further, social capital, intellectual capital, and non-governmental organization approaches must be institutionalized. Techno parks and team study which gives rise to synergy as work-culture are absolutely realized. Finally, innovation culture and innovative entrepreneurship are institutionalized mostly in new structures. *

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :