Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, ODTÜ Kütüphanesi2
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul kültürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphanelerinde çalışan ve Okul Kütüphanecileri Derneği’ne üye olan kütüphaneciler oluşturmaktadır. Hazırlanan anket ve ölçek, Okul Kütüphanecileri Derneği aracılığı ile üyelerine gönderilmiş, 15 farklı okuldan toplam 21 kütüphaneciden yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulardan, araştırma kapsamına giren okulların genel olarak “güçlü fakat geliştirilmesi gereken” kültür özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Okul kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin görüşlerine göre, okulların en güçlü olduğu kültür boyutu “etkili iletişim”, en zayıf olduğu kültür boyutu ise “demokratik yönetim ve katılım” dır. “Motivasyon” boyutunda vasat ve zayıf kültür özellikleri sergileyen okulların çokluğu dikkat çekicidir, fakat olumsuzluklara rağmen “örgütsel bağlılık” boyutunda güçlü özellikler sergilendiği tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the school culture according to the views of the librarians who work in school libraries. The sample of this research consists of librarians who work in private school libraries in Turkey and members of the Turkish Association of School Librarians. Prepared questionnaire and scale were sent to members through the Turkish Association of School Librarians and total of 21 questionnaires were obtained from 15 different schools. The results show that schools within the scope of research have “strong but developable” cultural characteristics in general. According to the views of librarians working in school libraries, schools’ most powerful cultural dimension is “effective communication”, the worst cultural dimension is “democratic governance and participation”. There are many schools exhibiting “medium” and “low” cultural characteristics in the dimension of “motivation” but most of the schools despite negative effects exhibit “strong” cultural characteristics in the dimension of “organizational commitment”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :