Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hukuki ve etik sorumluluklar

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Zaman ve mekân sınırları olmaksızın herkesin bilgi ile buluşabildiği kültür merkezleri haline gelen bilgi merkezlerinde, yeni hukuki ve etik sorumluluklar kapsamında bilgi güvenliğinin sağlanarak gerekli ve yeterli önlemlerin alınması; yakın gelecekte bilgi merkezlerinde meydana gelebilecek birçok maddi ve manevi zararın önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, bilgi merkezlerinin ve bilgi profesyonellerinin elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hukuki ve etik sorumlulukları, Türk Hukuk Mevzuatı ve mesleki etik kuralları kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda ilgili konulardaki teknik ve idari eksiklikler irdelenmiş ve literatüre dayalı hukuki ve etik sorumlulukların çelişen noktalarına dikkat çekilerek uygulanabilir çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca; konu ile ilgili hukuk alanında ihtiyaç duyulan düzenlemeler üzerinde durulmuş ve hukuk kuralları ile çelişmeyen etik değerlerin belirlenmesinde dikkate alınması gereken konulara değinilerek önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda, bilgi profesyonellerinin bilgi güvenliği ile ilgili olarak farkındalıklarının arttırılması ve bu konuda görevlerini yaparken yükümlü oldukları hukuk kuralları ve mesleki etik değerler hakkında bilinçlenmelerinin sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays, information centers have become cultural centers where everyone could gain access to information without time and place limitations. This situation has made the information centers and professionals take some new legal and ethical responsibilities. If necessary precautions are taken, this will prevent information centers from facing serious problems in terms of both fi nancial and ethical issues in near future. In this study, both ethical and legal issues and responsibilities of information centers and professionals related to the security of electronic data resources are investigated within the scope of Turkish Law Legislation and professional ethical rules. In this process, related literature was reviewed to discover the contradictions and administrative and technical defi ciencies in terms of ethical and legal responsibilities of information centers and professionals, which in turn has resulted in new applicable solutions for this area. In addition, in scope of the current study, legal regulations related to this issue were discussed in order to propose new ethical practices which do not confl ict with the legal ones. At the end of the study, importance of raising awareness of information managers about information security and make them more knowledgeable their legal and ethical responsibilities in this subject are emphasized.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :