Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimi gerçekleştirmek: öğretim programlarında okul kütüphanelerinin yeri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamız, Türkiye’de eğitim sistemi içinde yer alan öğretim programlarının öğrencileri okul kütüphanelerini kullanmaya nasıl yönlendirdiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2012 Mayıs ve 2013 Şubat tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan öğretim programlarından 30 ilköğretim programı saptanmıştır. İlköğretim programlarında kütüphane kullanımı, okuma ve araştırmaya yönlendirici ifadelerin olup olmadığı her programın öncelikle amaç, kapsam, vizyon ve yöntem daha sonra kazanım ve etkinlikler kısımlarından ayrıntılı olarak incelenmiştir. 30 ilköğretim programı değerlendirildiğinde yukarıda belirtilen kısımlarda kütüphane kullanımı, okuma ve araştırmaya yönlendirici ifadeler olmasına karşın, her ders için dengeli ve yeterli bir dağılım bulunmadığı vurgulanmıştır. 

Özet İngilizce :

This study aims to determine the role of curriculum programs in Turkish education system on how students are encouraged to use school libraries. In this framework 30 primary curriculum programs in the context of the Ministry of National Education, the Board of Education and Discipline, were analyzed between May 2012 and February 2013. It was examined whether expressions leaning towards use of libraries, reading and research existed initially in the objective, scope, vision, method and then within context of gain and efficiency of these curriculum programs. In the event the result of these analysis were affirmative – that expressions entailing use of libraries, reading and making research were observed in the mentioned sections – it was concluded that an equal and adequate allocation had not been in question for each lesson.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :