Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığı: ankara’daki üniversite kütüphaneleri örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal düzeyde bilgi güvenliğine ilişkin bilinç ya da farkındalığın artırılması kurumsal faaliyetlerin amaca uygun ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, toplumsal birer kurum olan bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel yönteme dayalı olarak yapılan araştırma, Ankara’da bulunan toplam 14 üniversite kütüphanesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kütüphane ve dokümantasyon daire başkanları ya da yardımcıları ile yüz yüze ya da telefonla yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, kütüphanelerin büyük bir kısmında bilgi güvenliğinin sağlanması gerekli ve önemli bulunurken, bilgi güvenliğinin ne olduğu ve ne tür uygulamaları içerdiği hususunda yeterince bilgi sahibi olunmadığı, hali hazırda yürütülen güvenlik uygulamalarının bilgi işlem daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Enhancing consciousness or awareness, regarding information security on the institutional level, has a great importance on carrying out institutional activities in purpose and without any problem. This study is carried out in order to put forth information security awareness in information centers, which are also public institutions. The study, which is based on a qualitative method, is performed over 14 university libraries in Ankara. Data were gathered from the interviews in person or by phone. In accordance with the study findings, it’s found that information security is essential and required to be maintained in most of the libraries however there is lack of adequate information on the definition of information security and the applications it covers. Therefore it’s concluded that currently ongoing applications have been carried out by information processing departments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :