Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk mobilya sektörünün uluslararası rekabet avantajının yönetici görüşleri işığında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu1, Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün kaynağına ilişkin sektörde yer alan işletme yöneticilerinin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, sektörel rekabet gücü iki aşamalı olarak araştırmaya konu edilmiştir: Önce ikincil verilerden hareket ile Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlarda göreceli rekabetçi konumu belirlenmiş, daha sonra da, anket aracılığı ile üretilen birincil veriler ışığında bu rekabet avantajı ve sektörün geleceğine ilişkin beklentileri konusunda sektörde yer alan işletme yöneticilerinin düşünceleri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, mobilya sektörünün son yıllarda uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde ettiği ve bu rekabet avantajının kaynağının da sektörde yaşanan maliyet stratejilerinden farklılaşmaya kayan stratejik değişiklik olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmaların maliyetlere dayalı avantajı açıklamaları ile paralellik arz etmemektedir. Çalışma, bu farklı sonuç ile sektörün rekabet avantajı kaynağı konusunda yeni bir açıklama sunmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to find out the views of managers regarding the sources of competitive advantage of Turkish furniture industry in international markets. Towards this end, the industry's competitive advantage has been investigated in two stages: In the first stage, the competitive advantage of the industry has been tried to be determined using secondary sources. In the second stage, the competitive advantage has been evaluated with a survey which collects the people's opinions who have management positions in the industry about the sources of the advantage, and their expectations for the future of the industry. In the light of data collected, the study reached the conclusions that in the last years furniture industry has gained competitive advantage in international markets and the sources of this competitive advantage have been the shift from cost focus strategy to differentiation strategy. This conclusion is not parallel to those of the previous studies which explained the advantage through cost-based explanations. With this different conclusion, the study proposes a new explanation regarding the sources of competitive advantage of the industry.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :