Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilge Strateji

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

‘klasik’ ve ‘yeni’ avrasyacılık: geçmişten gelen devamlılık

Yazar kurumları :
Södertörn Üniversitesi, Baltık ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi1, King’s College London, Savaş Çalışmaları Bölümü2
Görüntülenme :
770
DOI :
Özet Türkçe :

Rus dış politikasının en önemli boyutlarından biri Avrasyacılık'tır. Bugün Aleksandr Dugin'in öncülüğünü yaptığı "Yeni Avrasyacı" görüş, geçmişteki "Klasik Avrasyacı" fikirlerden beslenmektedir. Günümüzde Dugin, Yeni Avrasyacılığın önemini ortaya koymak, derinliği ve kökenine vurgu yapmak için her ne kadar klasik Avrasyacılığa atıfta bulunsa da, bu iki gelenek arasında aslında benzerliklerden çok farklılıklar vardır. Söz konusu farklılıklar dört noktada toplanabilir: kavramsal çerçevede, coğrafi boyutta, Batı'yı algılama şeklinde ve jeopolitik bağlamda. Buradan hareketle bu çalışma, "Avrasya nedir?", "Avrasya nerededir?", "Batı nedir?" ve "Avrasya'nın dünyadaki yeri nedir?" soruları temelinde Dugin'in yeni Avrasyacılık düşüncesinin, klasik Avrasyacı görüşle karşılaştırmalı bir analizini yapmaktadır

Özet İngilizce :

The Eurasianism is one of the most important aspects of Russian foreign policy. The present "neo Eurasian" approach pioneered by Aleksandr Dugin is nurtured by the "classical Eurasian" perspective of the past. Although Dugin refers to the classical Eurasianism in order to demonstrate the importance of the neo Eurasianism and to emphasize its depth and origin, in fact there are more differences than similarities between the two traditions. The differences can be grouped in four categories: conceptual framework, geographical dimension, perception of the West and geopolitical context. Moving from these differences, this paper through the questions "What is Eurasia?", "Where is Eurasia?", "What is the West?" and "What is the place of the Eurasia in the world?", attempts to make a comparative analysis between the "neo Eurasianism" approach of Dugin and "classical Eurasianism" concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :