Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de yoksulluk ve yoksullukla mücadele politikaları

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temeli: Son dönem izlenen neo-liberal ekonomi politikaları ve küreselleşme süreci ile tüm dünyada yoksulluk artmış, ülkeler arası gelir farklılıkları derinleşmiştir. Ekonomik ve toplumsal bir yeniden yapılanma dönemi olan 1980'ler sonrasında Türkiye' de de yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığı gözlenmiştir. Ekonomi politikaları, küreselleşme, ekonomik krizler sonrasında toplumsal tabakalaşma, kentsel yerleşim örüntüleri ve kültürel yapılanmalarda ortaya çıkan yeni dinamikler yoksulluğun özellikle kentlerde daha görünür bir nitelik edinmesine yol açmış, toplumun farklı kesimleri arasındaki gelir uçurumları büyümüştür. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma son 30 yılın ekonomik ve toplumsal dönüşümleri çerçevesinde ülkemizdeki yoksulluk durumunun genel bir tablosunu sunmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için son dönemde gerçekleştirilmiş araştırma ve çalışmaların verilerinden yararlanılacaktır.Yoksullukla mücadele yöntemleri ve sosyal yardım enstrümanlarını incelemek çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Tartışma ve sonuç: Çalışmanın son bölümünde yoksullukla mücadele politikalarında hakim olan yaklaşım değerlendirilecek, sosyal yardımlar konusundaki yasal düzen, kurumsal yapı ve uygulamaya ilişkin genel durum ele alınarak incelenmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The structural transformations of the recent decades have caused an increase in poverty and the unequal distribution of income all over the world. In Turkey, the implementation of neo-liberal policies during the 1980s, the effects of financial crises and the process of globalization have caused new forms of social stratification, urban residential forms and cultural dynamics to emerge. As a result of these economic and social processes, the incidence of poverty has increased in the country. This paper has a twofold purpose. First it aims to analyze the increase in poverty in Turkey and to examine the poverty profile of Turkey with special emphasis on recent studies. The second aim of the paper is to present an assessment of the existing social protection mechanisms and discuss the social policies designed to combat poverty in the country. The paper will conclude with a discussion of key findings and policy implications on the issue.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :