Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm işletmelerinin krizlerden etkilenme düzeylerine ilişkin bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi1, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
763
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm işletmelerinin krizlerden ne düzeyde etkilendiklerini belirleyerek krizlerden etkilenme durumlarının faaliyette bulundukları iller veya işletmelerinin türü itibariyle farklılık gösterip göstermediği bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizde turizm işletmelerinin en yoğun oranda bulunduğu Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ve A, AG, B ve C grubu seyahat acentaları bu araştırma kapsamına dahil edilerek söz konusu 364 adet işletme yöneticilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Anova ve t-testine tabi tutulmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, turizm işletmelerinin dış kaynaklı krizler içerisinde en fazla oranda çevresel tahribat ve terörizm krizinden etkilendikleri, örgüt içinden kaynaklı kriz türleri içerisinde ise, en fazla oranda teknik arızalar ve hatalı personel seçimine yönelik oluşan krizden etkilendikleri tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine at what level tourism establishments are affected from crises and to find out whether the level of effect varies by the type of establishment and the location. To serve this purpose, A, AG, B and C group travel agencies and 3, 4, 5 star hotels operating in Marmara Region, where tourism establishments are dense, were included in the survey and the managers of these establishments, in total 364, were interviewed. Data obtained were analyzed through frequency, percentage, mean, Anova and t-test. The statistical analyses showed that of the external crises, tourism establishments were affected by environmental damage and terrorism most and of internal crises, technical failures and wrong choice of the staff.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :