Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The importance of social capital in emergency management: a literature survey

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü2
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Bases of the Study: This study is based on the literatures both emergency management and social capital. Purposes of the Study: The objective of this paper is to review the social capital literature in the context of disasters. In addition, the use of different forms of social capital in various phases of emergency management is also examined and case examples from previous research are provided. The review also includes the proposition of a possible research model, implications as well as directions for future research. Data Resources: The data resources of the study are the research studies conducted on the role of social capital in disaster context. Discussion and Conclusion: Based on the empirical evidence from the previous research, it is appropriate to articulate that social capital is of great importance in each phase of emergency management due to various types of disasters

Özet İngilizce :

Çalışmanın Temelleri: Bu çalışmanın temeli hem acil durum yönetimi hem de sosyal sermaye yazınına dayanmaktadır. Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, doğal afet bağlamındaki sosyal sermaye ile ilgili yazını gözden geçirmektir. Ayrıca, sosyal sermaye çeşitleri ile acil durum yönetiminin aşamaları incelenmiş, durum örnekleri verilmiştir. Bu çalışmada ayrıca muhtemel bir araştırma modeli önerisinin yanı sıra, politika ve yönetim ile ilgili sonuçlar ve gelecekteki potansiyel araştırma konularına yer verilmiştir. Veri Kaynakları: Çalışmanın veri kaynakları, sosyal sermayenin doğal afet durumlarındaki rolünü araştıran çalışmalardır. Tartışma ve Sonuç: Daha önce yapılmış görgül çalışmaların bulgularına dayanarak, farklı doğal afet durumlarında acil durum yönetiminin her bir aşamasında sosyal sermayenin çok büyük önemi olduğu açıkça söylenebilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :