Sayı : 37
d
Dımaşk’ın En Zor Yılı: Şehrin Moğollar Tarafından İşgali (658/1260)
The Hardest Year of Damascus: The Invasion of the City by the Mongols (658/1260)
Harun YILMAZ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Alinge, Curt, Moğol Kanunları, çev. Çoşkun Üçok, Ankara: Ankara Üniversitesi HukukFakültesi Yayınları, 1967.