Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1999 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sorumluluk ve iş ahlakı

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, İşletme Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda iş ahlakının düştüğü açıkça ortadadır. Milton Friedman gibi düşünürler, iş dünyasımn oynaması gereken tek sosyal rolün karların maksimizasyonu olduğuna inanırlar. Bir firmanın ülkenin zenginliğine katkısı, mal ve hizmetlerin verimli biçimde üretilmesi ile olmalıdır. Sosyal sorunlar; ilgili bireylere ve hükümet birimlerine bırakılmalıdır. Friedman'in görüşleri genellikle aşın olarak kabul edilir İnsanlar genelde, hem hükümetin, hem de iş dünyasımn toplumun çıkarları lehinde hareket etme sorumluluğu olduğuna inanırlar. Bir örgütün sosyal sorumluluğu, onun dış dünya ile ilişkilerini kapsar. Ahlak ise, örgütün iç ve dış ilişkilerini kapsayan genel bir şemsiyedir. İş dünyası ve ahlak birbirlerine sıkıca bağlıdır. Hemen hemen her iş kararında ahlaki bir yön bulunur. Bu nedenle yöneticiler karar verirken topluma karşı soruınluluklanm da düşünmek zorunluluğundadırlar. Yöneticilerin şunu unutmaması gerekir. Ahlak kuralları yol haritaları gibidir, yararlı ve vazgeçilmez. Ancak arazinin yapısına sürekli olarak dikkat göstererek özenli olarak kullanılması gereken yol göstericileridir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is obvious that, business ethics had declined during recent years. Such thinkers as Milton Friedman believe that the only social role business should play is the maximization of profits. A firm should contribute to the welfare of the country through efficient production of goods and services. Social problems should be left to the concerned individuals and governmental agencies. M.Friedman's views are generally accepted as extreme views. People accept the proposition that both the business firm and government have some responsibility to act in the interest of the society they are in. An organization's social responsibility covers its relationships with the external world, ethics is a more general umbrella covering both external and internal relationships. Ethics and bussiness world are closely tied up with each;;other. Almost in every.business decision, there is an ethical point. Therefore when making decisions, managers must consider their responsibilities to the society. Managers must not forget that; n ethical rules are like road maps. They are useful, even indespensablevbut they are guidelines that must be used carefully, with constant attention paid to the textures of the landscape.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :