Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf rehberliği etkinliklerinin öğrencilerin verimli ders çalışma alışkanlıkları, akademik başarıları ve sınav kaygıları üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin verimli ders çalışma alışkanlıkları, akademik başarıları, sınav kaygısı düzeyleri üzerinde sınıf rehberliği etkinliklerinin etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, ön-test son-test kontrol gruplu deneysel model uygulanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere sınıf rehberliği programı uygulanmıştır. Deney-kontrol grubu arasındaki farkı araştırmak için Uluğ tarafından geliştirilen “Çalışma Alışkanlıkları Envanteri” ön-test ve son-test olarak, Öner taraf ndan Türkçe’ye uyarlanan “Sınav Kaygısı Envanteri” son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca, deney ve kontrol gruplarının 1. ve 2. dönem ara karne not ortalamaları karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde tekrarlanmış ölçümler için varyans analizi, iki boyutlu değişkenlerle alt ölçeklerin karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. Araştırmada sınıf rehberliğinin çalışma becerilerini artırdığı, akademik başarılarını yükselttiği ve sınav kaygılarını azalttığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the effect of guidance activities on the eight year primary school students studying habits, their academic success and the level of their exam anxiety has been researched. In the research, the experimental model with the pretest and post-test controlled groups has been used. Classroom guidance program has been applied to the students of the experimental group. In order to research the difference between the experimental and the control group, a “Studying Habits Inventory”, developed by Uluğ has been used as the pre-test and post-test and the “Exam Anxiety Inventory”, adapted by Öner has been applied as the post-test. Besides, the grades of first and second terms of both the experimental and the control groups have been compared. In the analysis of the data acquired variance analysis for repeated measures and in the comparison of two-dimensional variables and inferior means and t-test were used. The study found to improve study skills, to raise academic success and to decrease exam anxiety on classroom guidance activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :