Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seküler dramanın doğuşu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Avrupa Tiyatrosu’nun sekülerlesmesi Arastırmanın Amacı: Avrupa tiyatrosunun sekülerlesme sürecini ortaya koymak Veri Kaynakları: Tiyatro ve tiyatro tarihi ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar Ana Tartısma: Avrupa tiyatrosunun temelleri nasıl atılmıstır? Sonuç: Ortaçagda kilise törenlerinden dogan oyunlar süreç içinde dinsel ögelerden arınmıstır. Önce dramatik etkinliklerin yeri ve zamanı degismis, sonra din adamlarının yerini önce amatör ardından profesyonel oyuncular almıs ve oyunlar anadilde oynanmaya baslamıstır. Tiyatronun sekülerlesmesinde, oyunlardaki güldürü ögeleri oldukça önemlidir. Rönesans ve reformasyonla birlikte toplumsal, siyasal ve düsünsel yönden çogu tabuyu yıkan Avrupa, dram sanatında da benzer bir degisim yasamıs ve böylece Christopher Marlow ile William Shakespeare gibi büyük oyun yazarlarına giden yol açılmıstır.

Özet İngilizce :

Bases of the Research: The secularization of European drama Purpose of the Research: To reveal the secularization process of European drama Data: The national and foreign resources about drama and the history of drama Discussion: How were the bases of European drama shaped up? Conclusion: The plays springing from church rituals in the middle ages were, in the course of time, purified from religious elements. Theatrical performances underwent a change in terms of place and time, then the clergymen were replaced with secular hands and the plays started to be performed in vernaculars. In the secularization of theatre, the comic elements in plays are considered great steps. European societies, which overthrew most of the social, political and intellectual taboos with the Renaissance and the Reformation, experienced a similar change in dramatic art and the road to great playwrights such as Christopher Marlowe and William Shakespeare was opened.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :