Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde insan kaynakları planlamasının yeri ve önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Planlama her etkinlikte olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de son derece önemli ve belirleyici bir süreçtir. Özellikle otel işletmelerinin emek-yoğun yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bu işletmelerde işgörenlerin nicelik ve nitelik olarak başlangıçta çok iyi analiz edilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Otel işletmelerinde bu işlev, insan kaynakları planlamasının sorumluluğundadır. Bu çalışmanın amacı; hizmet sektöründe faaliyette bulunan otel işletmelerinde insan kaynakları planlamasının yeri ve önemini analiz etmektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmanın birinci kısmında genel olarak insan kaynakları yönetimi ve otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi işlevinin önemi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci kısmı ise, otel işletmelerinde insan kaynakları planlamasının yeri ve önemi ile ilgili ayrıntılı bir analizi içermektedir.

Özet İngilizce :

As for every aspect of management, planning is a very important and defining process in human resources management too. It is imperative to analyse the quantity and quality of the personnel in hotel sector, especially when the labor-intensive structure of this sector is considered. This analyse is then as part of the human resource planning. The purpose of this study is to analyse the status and importance of human resource planning in hotel establisments in the service sector. In the first part of the study, the focus is on the general human resource management in hotel establishments. In the second part, a detailed analysis is provided on the status and importance of human resource planning in hotel establishments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :