Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1998 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenci görüşlerine göre necatibey eğitim fakültesi öğretim elemanlarında bulunan öğretmenlik niteliklerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Necatibey Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim elemanlannın meslek bilgisi, alan bilgisi, genel kültür, toplumsal ve bireysel özellikler boyutlarında yer alan öğretmen niteliklerinin düzeyini öğrencilerin görüşlerine göre belirlemek ve uygulama değeri olan öneriler sunmak amaçlanmıştır. Çalışmayı gerçekleştirmek için beş boyutta yer alan 70 soruyu içeren bir anket hazırlanmıştır. Çalışma, Necatibey Eğitim Fakültesinin yedi bölümünde okuyan 175 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel teknikler olarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama, varyans analizi ve t testi'nden yararlanılmıştır. Verilerden elde edilen sonuçlara göre uygulama değeri olan öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to ascertain teaching staffs of Necatibey Education Faculty's level of teachers qualifications that are found in the dimensions of the professional knowledge, subjest-matter, general culture, social and individual peculiarities according to the students opinions and to make some practical suggestions. To verify the study a questionnaire that included 70 behaviors in five dimensions was prepared. The study was earned out on 175 students who were studying at seven departments in Necatibey Education Faculty. Frequency, percentage, X, variance analysis and test t were made use of as statistical techniques. Some practical suggestions were offered according to the results of the data.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :