Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde yeni bir yönetim yaklaşımı: kıyaslama (benchmarking) (yazınsal bir inceleme)

Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde değişim, işletmeler için en önemli olgulardan biri haline gelmiştir. Artan rekabet koşulları, işletmeleri, uygulamakta olduklar yönetim tekniklerinde kaçınılmaz olarak bir takım değişikliklere zorlamaktadır. 1980’li yılların başında gündeme gelmiş olan kıyaslama, bu anlamda son yıllarda örgütsel performansı artırmada önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yeni bir yönetim yaklaşımı olarak kıyaslama tekniğinin önemini, yararlarını ve kıyaslama sürecini kavramsal açıdan inceleyerek; işletmelere bu konuda yol göstermeye çalışmaktır.

Özet İngilizce :

Changing in the process of globalization at present has been one of the most prominent concepts for the companies. The increasing challenge conditions inevitably force the companies to make some changes in the management techniques which they execute. The benchmarking at issue in the early 1980’s has been considered as a significant means in increasing the organizational performance in recent years. The aim of this study is to try to lead the companies on this matter, dealing with the importance of benchmarking technique as a new management approach, its benefits and the benchmarking process conceptionally.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :