Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1998 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hızlı yiyecek restorant işletmelerinde değer fiyatlaması ve karlılık analizleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
637
DOI :
Özet Türkçe :

Değer fiyatlaması, müşteri sayısının ve toplam satışların arttırılmasına yardımcı bir yöntem olarak uzun dönemde reklam maliyetlerinin azaltılmasına da katkıda bulunacaktır. Fiyat stratejisi olarak değişen pazar koşullarına uygulanmasının kolay ve etkili olduğu kanısındayız. Sabit maliyet ve işçilik gibi bazı değişken maliyet yüzdeleri, satış hacminin artmasıyla birlikte düşme eğilimi gösterdiğinden, değer fiyatlaması paketleme ile birleştirildiğinde tüketici kararlarını kolaylaştırması sebebiyle siparişlerim alıp giden veya işletmede tüketen müşterilerin miktarında artış meydana getirerek işçilik maliyetlerini yükseltmeden personelin prodüktivitesini arttırmakla işletmeye önemli yararlar sağlamaktadır. Değer fiyatlaması ile ilgili olarak meydana gelebilecek en önemli dezevantaj, müşterilerin düşük fiyatlara alıştırıldıktan sonra fiyat artışlarının yapılmasındaki zorluktur. Bunun yanında değer fîyatlamasmm en azından başlangıçta dahi olsa yoğun reklam kampanyaları ile yürütülmesi gerektiğinden nakit yönünden sıkıntı çeken işletmeler tarafından uygulanması güçtür. Uygulamada, satışların yoğun olduğu zamanlarda ve özellikle akşam vakitlerinde büyük miktarlar halinde ürün satışı yapamayacak veya büyük ölçeklerde kaliteli ürün sağlayamayacak işletmelerde kalitenin düşmesiyle birlikte müşteri kayıpları ile karşılaşılacağı düşüncesiyle bu yönteme başvurulmaması tavsiye edilmektedir. Uzun kuyruklar, kalitenin düşmesi, araç-gereç ve demirbaşların kirli olmasi işgücünün ve demirbaşların aşın biçimde yıpranarak tükendiğini gösterir. Değer fiyatlaması stratejileri, sadece tutar olarak vergiden önceki karı değil, yöneticilerin kararlarına ışık tutacak olan kar marjları yanında diğer gerekli koşulları da sağlayacak biçimde oluşturulmalıdır. Bu amaçla yaratıcı değer fiyatlaması Stratejilerinin amaç-değer analizleri ile birlikte kullanılması ve bu konudaki uygulamaların yönetim tarafından sürekli olarak desteklenerek gerekli önlemlerin alınması işletmenin başarısı açısından zorunlu olduğu görüşündeyiz.

Özet İngilizce :

Value pricing is an attempt to use product price to satisfy customers' increasing demand for value, which in return is expected to generate extra sales. Value pricing can be extremely risky. If properly conceived and executed remarkable result can be achieved, otherwise it can be disastrous for the business. The purpose of this study is to help fast food managers considering a move to value pncing, with the approach of "goal value and profitability analysis" introduced here, in order to enable them determine which outcome would be more likely. In other words to determine the relative profitability of an individual menu item or entire menus for strategic planning purposes in a competitive envirenment. Hızlı yiyecek(fast food) restorantları yiyecek içecek sektöründe rekabetin artması ile birlikte büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu işletmelerin, özellikle daha fazla müşteri çekebilmek amacıyla menülerinde yer alan yiyecek kalemlerine yüksek oranlarda indirimler uygulamaları, faaliyetlerini daha da zorlaştırmaktadır. Öte yandan bazı işletmelerde değer fiyatlaması ve buna bağlı olarak kar analizlerinin yapılması daha fazla kar elde etme açısından zorunlu iken bazı işletmelerde böyle bir uygulamaya gerek bulunmamaktadır. Değer fiyatlaması; hızlı yiyecek restorantlannda yöneticilerin, ürünün kalitesi, temizliği gibi hususlar dışında müşterilerin, satışı yapılan yiyecek kalemlerinin değerlerine ilişkin artan taleplerinin tatmin edilmesi amacıyla ürün fiyatlarının kullanılması konusunda yaptıkları girişimler olarak tanımlanabilir. Değer fiyatlamasımn uygun biçimde planlanarak yürütülmesi halinde kar artışları sağlanırken, yetersiz planlama ve uygulamalar riskli sonuçlara yol açabilmektedir. Bu bakımdan yöneticilere, yapacakları fiyat indirimleri sebebiyle işletme faaliyetlerinin ne yönde gelişeceğinin tahmin edilmesinde yararlanacakları yöntem veya yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Talep esnekliği sebebiyle müşteri davranışlarının etkilendiği bir gerçektir. Herhangi bzr mala ilişkin fiyat değişikliği karşısında ürün talebinde önemli değişmeler meydana gelirse yüksek talep esnekliğinden sözedılir.Talebin esnek olması halinde fiyatlar aşağıya çekildiğinde iş hacmindeki büyüme nedeniyle satış gelirleri artar. Ancak, artan satış gelirleri ile bu .satışlara ilişkin maliyetler karşılaştırıldığında satış fiyatlarının indirilmesi sebebiyle eskisine göre daha düşük kar marjı ile çalışıldığı görülecektir. Böyle bir davranış biçiminin tercihinde, düşürülen satış fiyatlarıyla elde edilen ek gelirler sonucu nihai olarak sağlanan karın, fiyat değişiklikleri yapılmadan önceki durumdan yüksek olması halinde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Böyle bir rekabet stratejisinde yüksek talep esnekliğinden yararlanarak işletmelerin pazar paylarım, fiyat indirimleri ile arttırmaları hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :