Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gender effect on the writing quality of pen-paper and computer samples of efl learners

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İngilizce Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

ProblemStatement: While gender as a variable is a significant research and discussion area in foreign language learning, computers are not only common tools in EFL writing classes but also a research subject in foreign language learning. Previous research indicates that female learners have negative attitudes on writing on computers and there have not been certain findings and consensus on gender effect on computerized writing samples of EFL learners. Purpose: This research aimed to investigate the gender effect on writing quality of pen-paper and computerized samples of EFL learners. Method: Writing samples of 20 pen-paper and 20 computer group students were scored analytically and analyzed statistically. Findings and Results: It was found that gender had a significant effect on vocabulary, accuracy, organization, originality and creativity, unity and coherence, relevance, fluency, content, and language control of the samples produced on computer while it had no effect on mechanics of the computerized samples. Recommendations: It is recommended that further research should focus on computer anxiety, interest, and attitudes of female EFL learners.

Özet İngilizce :

Problem Durumu: Bir değişken olarak cinsiyetin, yabancı dil öğreniminde önemli bir araştırma ve tartışma alanı olmasının yam sıra bilgisayar da yabancı dilde yazma derslerinde kullanılan yaygın bir araç ve önemli bir araştırma konusudur. Yapılan çalışmalar, kız öğrencilerin bilgisayar ortamında yazmaya karşı olumsuz tutum sergilediklerini ve İngilizce öğrenenlerin bilgisayarda ürettikleri yazma örneklerinin nitelikleri üzerindeki cinsiyet etkisi konusunda uzlaşı ve yeterli bulgu olmadığını göstermektedir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada, İngilizce'yi yabancıl dil olarak öğrenenlerin sınıf ve bilgisayar ortamında ürettikleri yazma örneklerinin nitelikleri üzerindeki cinsiyet etkisinin bulunması amaçlanmıştır. Yöntem: Yirmi kalem-kağıt ve 20 bilgisayar grubu öğrencisine ait yazma örnekleri, analitik puanlama yöntemi ile puanlandırılmış ve elde edilen puanların istatistik analizi yapılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Çalışma sonucunda, cinsiyetin; yazma örneklerindeki sözcük bilgisi, dil bilgisi, organizasyon, yaratıcılık, bütünlük, tutarlılık, uygunluk, akıcılık, içerik ve dil kontrolü nitelikleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ancak noktalama ve imla üzerinde etkisinin olmadığı bulunmuştur. Öneriler: İleride yapılacak olan araştırmaların bilgisayar kullanımında kız öğrencilerin taşıdıkları kaygı, ilgi ve tutumlar üzerinde yoğunlaştırılması önerilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :