Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1998 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı branşlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar (balıkesir örneği)

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatıbey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Farklı fakülte ve yüksek okullardan mezun olup, sınıf öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği ile ilgili düşüncelerini ve meslekte karşılaştığı sorunları saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada; tarama modeli kullamlmıştır. 30 Haziran-22 Ağustos 1997 tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenen "Pedagojik Formasyon Kursu"na katılan toplam 178 sınıf öğretmeni bu araştırmanın örneklernini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış, bulgular çizelgeler haline getirilerek yorumlanmış ve önerilere yer verilmiştir. Karşılaşılan en önemli sorunlar arasında fiziki şartlar ve meslek bilgısindeki yetersizlikler ilk sırayı almaktadır. Bu nedenle, MEB ve üniversitelerle işbirliği içerisinde hizmet-içi eğitim faaliyetleri önemli olarak görülmektedir.

Özet İngilizce :

This study was done to identify teachers' opinions about the teaching profession and the problems they meet while performing their profession. Those are teacher who graduated from different faculties and high schools and work for the ministry of Education as a classroom teacher. The sample of this study consisted of 178 teacher who participated in "Pedagogic Formation Course" in Balıkesir between He dates of 30 June and 22 August Questionnaire Forms were used to collect He data; Findings interpreted using tables and suggestions given. Among the problems that facet physical conditions and incompetency in professional knowledge have taken the first place. Therefore, Ministry of National Education and universites should consider in-service education programs as an important aspect of teacher education.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :