Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
EQİstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi 274 anne babadan (152 kadın ve 122 erkek) oluşmuştur. Çalışmada duygusal zeka düzeyini belirlemek için EQ-NED, aile fonksiyonlarını saptamak için ise Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) kullanılmıştır. Duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişki Pearson Moment Korelasyon katsayısı tekniği kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; ADÖ'nün duygusal tepki verebilme alt ölçeği ile EQ-NED'in toplam puan ve 3 alt boyutu arasında anlamlı ilişki bulunduğu görülmüştür. Duygusal zekanın yaş ve cinsiyet açısından farklılaşmadığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this research is to investigate the relationship between family functions and emotional intelligence. Subjects were 274 parents (152 female, 122 male). EQ-NED was applied to sample group to determine their emotional intelligence and Family Assessment Device (FAD/ADÖ) was applied to determine family functions. The relationship between emotional intelligence and family functions was investigated by using Pearson Moment Correlation Coefficent Techniques. Generally, the results of the study revealed that there was a significant positive correlation between "affective responsiveness" subscale and EQNED score in total and 3 subscales. There was no significant difference between emotional intelligence and age and gender.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :