Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demografik özelliklerin kurumsal sosyal sorumluluk algılaması üzerindeki rolü: bandırma yerelinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkseir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Türkiye’deki isletmelerde sosyal sorumluluk uygulamaları henüz kurumsallasıp yaygınlasamamıstır. Bunun nedenlerinden biri toplumun ve baskı gruplarının sirketleri sosyal sorumluluk uygulamaları yönünde tesvik edici ve zorlayıcı bir tutum sergilememeleridir. Burada toplumun kurumsal sosyal sorumluluk konusunda neler düsündügünü ögrenmek önem kazanmaktadır. Arastırmanın Amacı: Bu çalısmanın amacı (a) toplumun kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) konusundaki algılamalarını belirlemek; (b) bu algılamaların demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermedigini saptamak; (c) bireylerin egitim ve yaslarının KSS algılamaları üzerindeki etkisini irdelenmektedir. Arastırmanın Yöntemi: Bu arastırmada temelde kantitatif/nicel yöntem kullanılmıs olup Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kamu ve özel sektör çalısanları ve ögrenciler üzerinde bir anket çalısması gerçeklestirilmistir. Bulgular ve Sonuçlar: Verilerin analizi sonucunda bireylerin kadın veya erkek olmalarına, kamu veya özel sektörde çalısmalarına göre KSS algılamalarının pek farklılık göstermedigi anlasılmaktadır. Buna karsın, KSS algılamalarının bireylerin yaslarına baglı olarak orta düzeyde, egitimlerine baglı olarak yüksek düzeyde farklılık gösterdigi ortaya çıkmaktadır. Bireylerin egitim ve yaslarının KSS algılamaları üzerindeki etkisini genel olarak degerlendirdigimizde, bireylerin egitim düzeyleri ve yasları ile sirketlere sosyal sorumluluk atfetme arasında bir iliski oldugunu söylemek mümkündür. Öneriler: Toplumun sirketlerden sosyal sorumluluk konusunda beklentilerinin yüksek oldugu görülmektedir. Dolaysıyla, sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlasmasına bireyler baskı grubu olusturarak, sosyal sorumluluk programlarını uygulayan sirketlerin ürün ve hizmetlerini satın alarak; bu programları uygulamayanlarınkini de satın almayarak katkıda bulunabilirler.

Özet İngilizce :

Statement of the Research Problem: Corporate social responsibility applications of Turkish firms have not been institutionalized and widely applied yet. One reason of this is that society and interest groups do not support and force companies toward the social responsibility. At this point, it becomes important to learn what do people think about corporate social responsibility. The Aims of the Research: The purpose of this study is (a) to determine perception of people on the subject of corporate social responsibility (CSR); (b) to discern whether these perceptions vary according to demographic characteristics or not; (c) to explicate the effect of individuals education and age on the perception of CSR. Research Methodology: Basically, in this study we used quantitative research methods. For this a survey instrument administered on public sector workers, private sector workers and university students in the town of Bandırma, Balıkesir. Findings and the Results: Data analyses reveal that individuals’ perceptions of CSR do not vary based on their gender and based on their working in public sector and private sector. On the contrary, perception of CSR differs depending on their age at the moderate level and depending on their education at higher level. When we evaluate the effect of people’s age and education on the perception of CSR generally, it is possible to say that there is a relationship between ages, educational level and thinking Suggestions: We have seen that society has high expectations from the companies related with social responsibility. Accordingly, for the prevalence of social responsibility applications, individuals can make contribution by forming interest groups, by buying goods and services of the companies that apply social responsibility programs and by not buying goods and services of the comanies that do not apply social responsibility programs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :