Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cevrî divanı’nın fahri bilge nüshasında yer alan neşredilmemiş şiirler

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temeli: Cevrî'nin, Hüseyin Ayan tarafından neşredilen Divan'ında bulunmayan şiirleri. Araştırmanın Amacı: Cevrî'nin, Hüseyin Ayan tarafından tenkitli neşri yapılarak yayınlanan Cevrî Divanı'na girmeyen şiirlerin tespiti. Veri Kaynakları: Milli Kütüphane FB 382 numarada kayıtlı el yazma nüsha ve Hüseyin Ayan tarafından yayınlanan Cevrî Divanı. Ana Tartışma: Cevrî Divanı'nın neşredilmesi sırasında bulunamamış olan nüshadan hareketle, Divan'da yayınlanmamış şiirlerin ortaya çıkartılması. Sonuçlar: Cevrî Divanı'nın yayınlanmış olan baskısında bulunmayan 2 kıt'a, 1 beyit, 11 gazel ve 1 tarih kıt'ası tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bases of Research: The poems that were not included in Cevri's Divan published by Huseyin Ayan. Purpose of Research: To determine the poems that were not included in Huseyin Ayan's publication with a critical-edition. Data Source: The manuscript registered to FB 382 in The National Library and Cevri's Divan published by Huseyin Ayan. Main Discussion: To shed a light on unpublished poems of Cevri than were not seen in the previous publishing of manuscript. Conclusions: We have discovered 2 strophes, 1 couplet, 11 lyrics and 1 history strophe which were not included in previous publishing of the manuscript of Fahri Bilge.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :