Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir ruhçözümsel okuma: tezer özlü'nün içsel dünyasına öyküleriyle yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşam ve ölüm; birbirine karşıt bu iki izlek, öykücü Tezer Özlü'nün yapıtlarında birbirini sürekli bütünleyerek kendini gösterir. Bu incelemede, yazarın yaşam ve yapıtlarında "ölüm saplantısının kaynağına inebilmek için Charles Mauron'un ruhçözümleyim yöntemini benimseyerek, yazarın 1964-1968 dönemini içeren öykülerinden Dönüş ve Gizli Bahçe başlıklı iki öyküsü çakıştırılarak ele alınmıştır. Amaç; öncelikle yazarın bilinçaltı kişiliğinin patolojik öğelerin hangi aşamasında bu iki metnin bilincini oluşturduğunu yaşam ve ölüm izleklerinin nerede ve nasıl özdeşleştiğini belirlemek ve yazarın bilinçaltı kişiliğinin söylenine inmek. Ayrıca, Freud ve Beck'in "yüceltme mekanizması" adını verdikleri yol ile yazarın yaşamında beliren ruhsal çatışma durumundan "yazın" yoluyla kurtuluşunu nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmaktadır.

Özet İngilizce :

The two opposing themes : life and death show themselves continuously interacting with each other in Tezer Özlü's works. In this research, Charles Moauron's psychoanalysis method was applied ant the author's two stories titled "Dönüş" (Return) and "Gizli Bahçe" (The Secret Garden), which covered the period between 1964 and 1968, were comparatively studied in order to search for the origin of his "obsession of death" in his life and works. It was aimed to find out in which stage of these pathological elements of the author's subconscious personality formed the conscious of these two stories and where and how the themes of life and death became identical and reached the said of subconscious personality of the author. It was also aimed to reveal how he managed his redemption through literature from the state that Freud and Beck called as "sublimation" mechanism" and the psychological conflict that occurred in the author's life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :