Yıl 2017, Sayı : 38 Sayfalar 123 - 165 2017-12-01
A Critical Edition of the Fifth Chapter on Rhetoric in Molla Hüsrev’s Naqd al-afkār fī radd al-anžār
Molla Hüsrev’in Nakdü’l-efkâr fî reddi’l-enzâr Adlı Eserinin Belâgatla İlgili Beşinci Bölümünün Tahkiki
Hasan UÇAR
19 261

Anahtar Kelimeler

Alak, Musa, “Şeyhülislâm Molla Hüsrev’in Belâgatle İlgili Eserleri ve HâşiyeAle’l-Mutavvel’i”, İslâmî İlimler Dergisi, 6 (2011): 95-133.
Birincil Dil
Konular Dil Bilim, Din Bilimi, Tarih
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Hasan UÇAR