Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1828-29 osmanlı - rus savaşı ve anadolu'da alınan tedbirler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Panslavizm akımının Osmanlı Devleti'nde yaratmış olduğu kısa ve uzun vadedeki gelişmeler bugün için artık bilinendir. Bu çalışmanın asıl amacı, Osmanlı Devleti'nin Rusya ile olan ilişkilerini başlangıcından itibaren özetleyen bir girişin ardından, Devlet için önemli sonuçları beraberinde getiren 1828-29 savaşının Anadolu'ya ve Antakya kazasına yansımalarına değinebilmektir. Bu amaçlarla ortaya koymaya çalıştığımız çalışma, Osmanlı-Rus ilişkilerini anlatan eserlerin yanı sıra Antakya şer'iyye sicillerinde tesadüf ettiğimiz belgelerden istifade edilerek ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

The short and long term developments created by the idea of Pan Slavİsm are already obvious currently. Following the introduction part, which summarizes the relationship betvveen the Ottoman Empire and Russia, this study focuses on the reflections of the 1829-1829 war, with its signifıcant outcome for the Empire, on Anatolia and the town of Antakya. With this particular purpose in mind, we made every effort to realize this study, utilizing the documents vve came across in the Antakya court minutes along with the works dealing with the bilateral relations between the Ottoman Empire and Russia.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :