Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 29 - 48 2016-10-30
POVERTY AND POLICY OF RURAL DEVELOPMENT: AN ASSESMENT FOR SOUTHEST ANATOLIA PROJECT
YOKSULLUK VE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Hüseyin ÇELİK
20 261

Anahtar Kelimeler

AKEL, G. (2010). “Dış Ticaretin Serbestleşmesi Ve Yoksulluk Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE İktisat ABD, Kahramanmaraş
Birincil Dil
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Eylül-Ekim 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Eylül-Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Hüseyin ÇELİK