Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nahçivan tarihi rusya tarihşunasliğinda

Yazar kurumları :
Azerbaycan Milli Bilimler Akademiyasının Nahçıvan Bölümü1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Nahçıvan tarihinin araştırılması Azerbaycan tarihçiliğinde çok önemli bir yer alıyor ve tarih ilminin en günsel meselelerindendir. Bu makalade elde edilen Rus kaynaqları bazında Nahçıvanın geçmişine göz atılmışdır. Eski Sovyetler Birligi döneminde Ermeni ve Gürcü araştırmaşıları tarihi saptıraraq Azerbaycanın bir taqım bölgelerini kendi topraqları şeklinde sunmaya çalışaraq gerçegi asla yanıtmayan eserler meydana getirmişlerdir. Bu açıdan Azıebaycanın bir taqım bölgelerinin tarihinin araştırılması günümüzde büyük önem taşımaktadır. Bu makalede Nahçıvan şehrinin doğal coğrafii koşulları, tarihi, mimari anıtları ve etnoqrafisi, eğitimi, kültürü, nüfusun bileşimi önemli konular araştırılmıştır. Bu konuyla ilgili Rus yazarlarından İ. Şopenin, K. Nikitinin, V.Krikoriyevin, V. Sısoyevin, K, Simirnovun vb. bilgileri kullanılmıştır. Belli edilmiştir ki, Nahçıvan tarihi hakkında Rus kaynaklarındakı bazı bilgilerde eksiklikler vardır.

Özet İngilizce :

Searching the history of Nakhchivan, which is taken new direction in the historiography of Azerbaijan, is an important problem facing the study of the history science. In this article we had an intention to make excursus old time of Nakhchivan based on the idea of Russian sources, that is in our hand. Still, in the time of the past Soviet power Armenian and Georgian researchers had tried to present the different regions of Azerbaijan as their lands and wrote works that do not conform to reality, by falsifying the historical truth. In this point of view studying of history of the different regions of Azerbaijan assumes vital importance in the modern times. In this chapter nature-geographical conditions, historical architectural moniments and etnography of the region? And also questions of creation, edication? Structure of the population are studied. In connection with this problem the works of Russian historians – Shopen I., Nikitin K.A., Grigoriev V.G., Sysoyev V.V, Smirnov K.N. and others – are drown to research. Despite some lacks, Russian sources are a valuable material for studying of city history of Nakhchivan and Nakhchivan region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :