Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 12 - 28 2016-10-30
GLOBALIZATION AND BORN GLOBAL FIRMS: A QUALIFIED RESEARCH IN KONYA KARATAY ORGANIZED INDUSTRIAL AREA
KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELER: KONYA KARATAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
M. Halit YILDIRIM,Ahmet Tuncay ERDEM
21 261

Anahtar Kelimeler

Aktepe, C, Üner, M, & Koçak, A. (2011). “Küresel doğan işletmelerin öncülleri: Türkiye’deki bilgi teknolojisi yoğun işletmeler üzerinde nitel bir araştırma”, İktisat İşletme ve Finans, 26(301), 59-90.
Birincil Dil
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Eylül-Ekim 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Eylül-Ekim 2016


Makalenin Yazarları
M. Halit YILDIRIM
Ahmet Tuncay ERDEM