Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Yolu

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mustafa kemal’in mondros mütarekesi’ne tepkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

7.Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, 26 Ekim 1918'de Halep kuzeyinde İngiliz ve Arap Ordularının taarruzunu durdurmayı başarmıştır. Ancak, İttifak Devletleri (Bulgaristan, Avusturya-Macaristan-Almanya)'nin mağlup olmalarına paralel olarak, İtilaf Devletleri adına İngiltere tarafından Suriye ve Irak Cepheleri'nden Anadolu'nun yumuşak karnı tehdit altında kalınca, Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kalmıştır Mustafa Kemal Paşa, Mondros Mütarekesi' nin sorumluluk bölgesindeki şartlarına şiddetle tepki göstermiş, ancak, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Filistin Cephesi'nde komuta ettiği 7.Ordu ile Alman Mareşali Liman Von Sanders'ten teslim aldığı Yıldırım Ordular Grubunu lağvetmiş, kendisini de İstanbul'a çağırmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışından itibaren, takip ettiği güzergâhını, kadrosunu, ordusunu ve askeri stratejisini büyük ölçüde Çanakkale, Kafkasya ve Filistin Cepheleri'nde kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tecrübeye dayandırarak hedefine ulaştırmayı başarmıştır.

Özet İngilizce :

Under the command of Mustafa Kemal Paşa, the Seventh Army went into history by stopping the assault of the combined British and Arab armies at Katma north of Damascus on 26 October 1918 and which also marked the last battle fought on the Palestinian Front. However, the defeat of the Axis Powers (Bulgaria, Austria- Hungary and Germany) by the Allied Forces on the European Front and, in particular, parallel to the surrender of Bulgaria on 29 September 1918, the beginnings of the British threat to the soft belly of Anatolia after the Syria and Iraq Fronts, left no choice to the Ottoman State but to surrender by signing the Treaty of Mondros on 30 October 1918. Mustafa Kemal Paşa displayed a harsh reaction to the area of his responsibility under the Mondros Treaty but the Grand Vizier Ahmet İzzet Paşa arriving from northern Aleppo to Adana on 31 October 1918 disbanded the 'Lightening Armies Group' that included the Seventh Army led by Mustafa Kemal Paşa in Palestine as well as from the German Marshal Liman Von Sanders and brought Mustafa Kemal to Istanbul. From his departure to Samsun for the start of the War of Independence, the route, cadre, army and military strategy of Mustafa Kemal Pasha rests in large part on the knowledge, skills and experience gained at Çanakkale, the Caucasus and, in particular, the Palestinian Front, in achieving his objective

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :