Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Yolu

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. meşrutiyet döneminde fener rum ortodoks patrikhanesi’nin siyasî faaliyetleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı'nın Bizans'tan devraldığı bir kurum olan Patrikhane'nin, İmparatorluğun yükselme ve duraklama dönemlerinde "millet sistemi" esasına dayanan siyaseti gereği bazı yetkilerle donatılarak Rum tebaa üzerinde etkinleştirildiğini görmekteyiz. İmparatorluğun gerileme ve yeni Türk Devleti'nin Milli Mücadele dönemlerinde milliyetçilik akımlarından etkilenen ve dış güçlerin desteğini de alan Patrikhane; Megali İdea için çok önemli bir dönüm noktası olan Yunanistan'ın bağımsız bir devlet olma düşüncesini hayata geçirmiş, kurulduğu günden I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar topraklarının katlanarak genişletilmesi yolunda kısa sürede çok mesafe kat ederek Bizans'ın yeniden canlandırılması amacıyla yürütülen her faaliyeti ya organize etmiş, ya desteklemiş, ya da faaliyeti bizzat icra etmiştir. M. Kemal'in "bir fesat ve hıyanet ocağı" olarak gördüğü ve tarihî süreç içerisinde devlet ve millet aleyhine faaliyetleri göz önünde bulundurulan Patrikhane'nin Lozan görüşmeleri sırasında Misak-ı Millî sınırları dışına çıkarılmak istenmesine rağmen, Hristiyan Bloğun direnci ve ısrarı nedeniyle başarılı olunamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan 1500-2000 Ortodoks Rum tebaanın sadece dinî vecibelerini yerine getirmek üzere topraklarımız üzerinde kalmasına izin verilen Rum Patrikhanesi, bugün demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir kurumu olarak diğer Türk kurumları gibi Devletin istiklali ve Cumhuriyetin bekası için üzerine düşen görevi yapmak zorundadır.

Özet İngilizce :

The Patriarchate, which was inherited by the Ottomans from Byzantium, was endowed with certain political rights over the Greek subjects during the "nation system" policy of the Empire. With the support of other states and nationalism during the Decline of the Empire and Turkish War of Independence, the Patriarchate was essential for the establishment of Independent Greece along with its Magalia Idea. From the Greek independence to the end of the First World War, the Patriarchate helped, organized and supported every activity to expand Greece and to restore Byzantium. Because of its activities against the state and nation Mustafa Kemal had seen it as a "society of sinister activities and betrayal". The Patriarchate was to be expelled from the Misak-› Milli borders in the Treaty of Lausanne, but this could not succeed because of pressures from the Christian Bloc. The Patriarchate was allowed to stay inside the Turkish Republic only to fulfill its religious activities for 1500-2000 Orthodox congregation, and today it is a fundamental foundation of the democratic and secular Turkish Republic, which has to support for the stability of the State, like the other Turkish foundation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :