YALOVA VE YÖRESİNDE SERA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE RÜZGAR ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz ÖZET: Yalova ve yöresinde fazla kar yükü ve şiddetli rüzgarın hakim olduğu dönemlerde seralarda yapısal ve de havalandırma sistemleri yönünden tehlikeli durumlar ortaya çıkmaktadır. Araştırma alanında en şiddetli rüzgar hızı, kuzeybatı yönünde 31.8 mis ' dir. Bu hızda etkili rüzgar kuvveti 63.2 kg / m2 , dir. Bu çalışmada Yalova ve yöresinde yer alan çeşitli sera tiplerinin havalandırma sistemlerinde rüzgarın etkisi incelenmiştir. Yalova ilçesinin rüzgar durumları mevsimlere göre hesaplanmış ortalama esme sayıları dikkate alınarak yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde etkili olan rüzgarlar yönleriyle birlikte belirlenmiştir. Rüzgar durumları her mevsim için 1/20 ölçeğinde çizilerek gösterilmiştir. Araştırma alanında yer alan seralarda rüzgar havalandırma sistemleri üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu nedenle bu bölgede sera çatı havalandırma pencerelerinin ve kolonların, rüzgarın emme ve basınç etkisi iyice analiz edilerek planlanması gerekir. Ayrıca seraların yönlendirilmesinde hakim ancak şiddetli olmayan rüzgarların esme sayıları önemli olmaktadır.   AN INVESTIGATION UPON THE EFFECT OF WIND AT VENTILATION SYSTEMS OF GREENHOUSE IN YALOVA AND THE PLACES NEAR IT   SUMMARY: Many dangerous problems have been determined in the greenhouses for the structural and the ventilation systems in yalova and its surrounding areas when the snow load and the strong winds are dominant. The most wind velocity in the investigation area is 31.8 mis in NW. The pressure ofwind in this velocity is 63.2 kg/m2. In this work, the wind effect in the ventilation systems of these greenhouse types in Yalova and its surrounding area was carried out. The wind conditions were calculated according to seasons. The winds being effective in summer, winter, spring and fal! were determined with their directions by considering their blow numbers. The wind conditions were drown in the scale of 1/20 for each season. The wind has strongly effect the ventilation systems in the research area. For this reason, the effect of absorption and pressure of the wind of greenhouse roof ventilation windows and colons must be analyzed carefully and then the planning must be estabilished by taking care of this result of the analization. Besides this, the blow numbers of the winds which are dominant but not strong becomes most important for the direction of the greenhouses.