TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KONUŞMA DİLİ İLE YAZI DİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz Dünya dilleri arasında, çok büyük oranda, konuşulduğu gibi yazılma özelliğine sahip dillerin en önemlilerinden biri Türkçedir. Hatta denilebilir ki, Türkçe, bu dillerin en başında gelir. Türkçenin en gelişmiş ve en çok konuşulan lehçesi durumunda olan Türkiye Türkçesinde, son yıllarda, konuşma dili ile yazı dili arasında ayrılıklar çoğalma eğilimi göstermeye başlamıştır. Özellikle televizyon ve internetin iletişimdeki etkisi, dilde de kendini göstermiş ve değişimi hızlandırmıştır. Yine de, Türkiye Türkçesi, konuşulduğu gibi yazılma özelliğini diğer dünya dillerine göre daha fazla korumaktadır. Türkiye Türkçesinde konuşma dilindeki kuralsızlıkların birkaçı zamanla genelleşip kural hâline gelerek yazı diline girmişse de bu çok çok sınırlı olmuştur. Bununla birlikte konuşma dilindeki değişiklikler çok büyük çoğunlukla yazı diline yansıtılmamıştır. Bu makalede, günümüz Türkiye Türkçesi konuşma dili ile yazı dili arasındaki ilişkilerin seyri konu edilmiştir.