Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplum dilbilimsel bir kavram olarak kadın-erkek dil ayrımına türkçe ve almanca açısından bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı 1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, toplumdilbilim ayrıntılı bir şekilde incelenerek, ne olup olmadığı konusunda bir belirleme yapılmaya çalışılmıştır. Toplumdilbilimin kapsadığı alanları, dili hangi şekilde ele aldığı, kuramları ve kuralları, çıkış noktası gibi hususlar ele alınarak, okuyucu bu konular hakkında bilgilendirilmiştir. Toplumdilbilime bu yaklaşım içerisinde, toplumdilbilimin inceleme konularından, kadın ve erkek dillerine bir bağlantı kurulmuştur. Kadın ve erkek dillerinin incelendiği kısımda kadın dili ve erkek dilinin tanımlarına gidilerek bunların tarihi yansımaları ele alınmıştır. Tarihsel akış içerisinde, kadın dilinin ele alınış sürecinin çeşitli evreleri ayrıntılarıyla okuyucuya iletilmiştir. Burada, bu iki değişkenin farkları ve benzerlikleri Türk toplumu ve Alman toplumu açısından belirtilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This article examines the sociolinguistics in detail, trying to determine what sociolinguistics is. Subjects such as the fields of sociolinguistics, which dealt with language is to, theories and rules, the starting point by considering, is the reader informed about these issues. In this approach to sociolinguistics, sociolinguistics investigation issues in women's and men's language, a connection is established. In this section, are defined in the language of men and women and the date of these reflections on language definitions are discussed. Within the historical flow of women in various stages of the process handled in the language submitted to the reader in detail. The differences and similarities between these two variables stated in terms of Turkish society and German society.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :