Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel süreçte bayrak ve sancaklarımız

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlık tarihinin en eski ve en erdemli duygularından birisi hiç kuşkusuz vatan, millet ve bayrak sevgisidir. Vatan, tarih boyunca, Türk milletinin canından dahi aziz kıldığı en yegâne mukaddes varlığı olmuştur. Türk milleti üzerinde yaşadığı çeşitli coğrafyaları; milli kimlik, kültür ve medeniyet değerleriyle, yediden yetmişe insanları arasında tesis ettiği gönül ve ruh birlikteliğiyle vatanlaştırmıştır. Vatan ve millet sevgisi Türk milleti için tarihsel süreçte sönmez ve söndürülemez yüce bir imana dönüşmüştür. Bu bağlamda vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsız yaşamanın en anlamlı ve en önemli unsurlarını Türk kimliğinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bayraklarımız ve sancaklarımız teşkil etmektedir. Tarihsel süreçte çok çeşitli bayrak ve sancak kullanmış olan Türk milleti bu konuda oldukça önemli birikime ve zenginliğe sahiptir. Çalışmamızda bayrak, sancak ve âlem kavramlarıyla birlikte, Türk tarihinin çeşitli evrelerinde kullanılan bayrak ve sancakları, kullanılan renkleri, alâmetleri-sembolleri kısaca tanıtmayı ya da sunmayı ve nihâyet bu kavramlardan ve olgulardan öne çıkanları değerlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Özet İngilizce :

It’s certain that the love for homeland ,nation and flag is on of the oldest and the most virtuous feelings of the history of humanity. Homeland has been Turkish nation’s the most sacred wealth, which they have even taken it more valuable that their soul. Turkish nation has led varions geographies become their motherland where they have been living, in terms of the values of culture and civilization, and providing the togetherness within the heart and soul among the people of all ages. The love for motherland ntion has been transformed into a non-extinguished and non-extinguishable belief for us throughout the historical process. Irelation to this, our flags which are the inseparable parts of Turkish culture and Turkish identity cansists the most meaning ful and the most singnificant elements of the love for motherland and nation, togetherness, and living independently. Turkish Nation which has used many kinds of flags througout the history has a significant accumulation and richness. In our study, in company with the concepts of flags and signs, we intend to introduce or present flags, signs colors symbols briefly which have been used in various phases of Turkish history and in the end evaluate the events those are prior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :