Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şakir selim’in edebî şahsiyetine dair notlar

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
574
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda, önce Kırım Tatar Türklerinin önemli sanatçılarından biri olan Şakir Selim'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş; ardından da sanatçının edebî şahsiyeti üze-rinde durulmuştur. Şakir Selim'in şiirlerinde Kırım Türkleri-nin tarihinden tutun da günlük yaşantılarına kadar hemen hemen her konuyu görmek mümkündür. Bu bağlamda onun eserleri âdeta Kırım Tatarlarının duygularına tercü-man olmuştur. Henüz iki yaşındayken Kırım Tatarlarının yüreklerinde kapanmaz yaralar açan sürgünü yaşayan Şakir Selim, asla ben duygusuyla hareket etmemiş, tüm şiirlerinde biz duygu-sunu öne çıkartmıştır. Hayatının belli dönemlerinde büyük acılar yaşayan, sıkıntılar çeken sanatçı elbette rea-listtir. Olaylara hep bu pencereden bakar. Her bilinçli Türk sanatçısı gibi Şakir Se-lim için de millet olmak, başkalarını taklitten kaçınmak önemlidir. Şair, her fırsatta kendin ol çağrısında bulunmuştur. Şakir Selim'in edebî şahsiyeti ile ilgili tüm bu konulara eldeki yazıda yer verilmiş ve şairin edebî şahsiyeti, eserlerinden seçilen zengin tanıklı örneklerle dikkatlere sunulmuş-tur.

Özet İngilizce :

In this article, firstly it is given infor-mation about the life and works of Şakir Selim, who is one of the most important artists of the Crimean Tatar Turk, and then the literary personality of the artist is empha-sized. In Şakir Selim's poems, it is possible to encounter almost every subject, ranging from the history of the Crimean Turk to their daily life. In this sense, the works of Şakir Selim tell fairly the feelings of the Crimean Tatar. Şakir Selim, who experienced the exile that inflicted a deep wound in the hearts of the Crimean Tatar when he was just two years old, never acted selfishly, and brought we-feeling forward in his poems. The artist who suffered torment and had troubles in certain periods of his life is of course a realist. He always views the events from this standpoint. It is important to be a people and avoid-ing the wannabe for Şakir Selim, like every conscious Turkish artist. The poet issues at every turn a call for 'be yourself'. In this study, all these points about the literary personality of the poet are men-tioned, and the literary personality of Şakir Selim is presented to the attentions with the rich content of examples that have been chosen from his works.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :