Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı sultanlarının gelibolu ve çanakkale gezileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı 1
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, I. Ahmed, IV. Mehmed, II. Mahmud, Abdülmecid ve Abdülaziz'in Gelibolu ve Çanakkale şehirlerine yaptıkları geziler ele alınmıştır. Çanakkale boğazı stratejik öneme sahip uluslar arası bir suyoludur. Bu yüzden Çanakkale boğazı üzerinde Fatih'ten itibaren kaleler inşa edilmeye başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda kale ve tabyaların sayısı artırılmıştır. Osmanlı padişahlarından beşi Çanakkale boğazı üzerindeki kale ve tabyaları ziyaret etmiştir. I. Ahmed Edirne'ye yaptığı gezi sonrası Gelibolu ve Çanakkale'ye gelmiştir. IV. Mehmed iki kere Çanakkale boğazını ziyaret etmiştir. Sultanın birinci gezisine Valide Hatice Sultan da eşlik etmiştir. Bu iki padişahın av merakı olduğundan ziyaretlerinde av da yapmışlardır. 19. yüzyılda memleket gezileri yapan diğer üç padişahın ziyaret amaçları daha farklıdır. Özellikle II. Mahmud ve Abdülmecid tebaanın durumunu yakından görmek, şikâyetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için geziler yapmıştır. Bu gezilerin diğer bir amacı da idarî, malî ve sosyal alanlarda yapılan yeniliklerin yansımalarını görmektir. Sultan Abdülaziz ise Mısır gezisi dönüşü ve Avrupa gezisine giderken Gelibolu ve Çanakkale şehirlerine uğramıştır. Sultanlar, Gelibolu'da Gazi Süleyman Paşa ve Yazıcızâde'nin türbelerini, Çanakkale'de ise kale ve tabyaları ziyaret etmişlerdir. Gezilerde Müslim ve Gayrimüslim fakirlere yardım edilmiştir. İdarî, askerî memurlarla din adamlarına hediyeler verilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the excursions of Ahmed I, Mehmed IV, Mahmud II, Abdulmecid and Abdulaziz to Gelibolu and Çanakkale have been dealt with. Due to its strategic situation, fortresses and bastions were built in Çanakkale from Mehmed the Conqueror's period onwards. Five of the Ottoman Sultans visited those military buildings in Çanakkale. Ahmed I came to Gelibolu and Çanakkale in 1613. Mehmed IV visited the Dardanel strait two times in 1659 and 1665. In his first visit, his mother Hatice Sultan also accompanied him. Both Sultans who were interested in hunting engaged in hunting activities in their visits. The other three Sultans, who did country tours in 19th century, visited Gelibolu and Çanakkale for different aims. Particularly, Mahmud II (in 1831) and Abdulmecid (in 1844) made visits in order to inspect closely the conditions of people, receive their complaints and meet their needs. Other aims of these visits were to observe the reflections of the new reforms carried out in the fields of administration, finance and social. The Sultan Abdulaziz came to Gelibolu and Çanakkale two times, while returning from Egypt (in 1863), and going to Europe (in 1867). The Sultans visited the graves of Süleyman Pasha and Yazıcızade, and the fortresses and the bastions in Çanakkale as well. Poor people both from the Muslims and the Christians were also helped during the visits. In addition, some gifts were given to administrative, military and religious officials.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :