Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nurettin topçuya göre spinozanın hürriyet anlayışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Nurettin Topçu, çağdaş Türk düşünürlerindendir. Onun düşüncesinde ‚özgürlük‛ önemli bir yer tutmaktadır. O bazı filozofların özgürlük anlayışını eleştirmektedir. Onun özgürlük düşüncesini eleştirdiği filozofların başında Spinoza gelmektedir. Ona göre varlık Tanrı ve O’nun sıfatlarından oluşmaktadır. Tanrı var olan her şeyin içkin nedenidir. Bu yüzden de bütün varlıkta bir zorunluluk vardır. Böylece Spinoza katı bir determinizm benimsemektedir. Topçu, buna karşı çıkmaktadır. Ona göre, biz kendi bilincimizde ve ortaya koyduğumuz hareketlerde özgür olduğumuzun farkındayız. Başka türlü olsaydı, bütün insanların benzer şartlarda aynı tepkiyi vermesi gerekirdi.

Özet İngilizce :

Nurettin Topçu is among contemporary Turkish thinkers. In his opinion, ‚freedom‛ has important place. He has criticized the concept of freedom of some philosophers. Spinoza is one of them. According to Spinoza, everything consists of God and His attributes and modes. God is immanent cause of everything and for this reason, the whole things have necessity. Thus, he adopts a strict determinism. Topçu is against it. According to him, we realize that we are free in movement and our own consciousness. Otherwise, all people in similar circumstances should have given the same responses.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :