Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karaman eyaleti niğde kazasından kıbrıs’a göçürülen aileler

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Kıbrıs'ın imar ve iskânı için 21 Eylül 1572 tarihinde çıkarılmış olan sürgün hükmü çerçevesinde, Anadolu'nun güney ve iç bölgelerinden nüfus nakline başlanmıştır. İskânla ilgili Sürgün hükmü; Anadolu, Karaman, Rum ve Dulkadir kadılarına yazılmış, adıgeçen bölgelerden de mevcut nüfusa uygun sürgün haneleri oluşturulmuştur. Ancak Kıbrıs'ın iskânı ile ilgili bilgilerimiz Karaman Eyaleti kazalarıyla, İçel Sancağı kazalarından gönderilen sürgün haneleri ile sınırlıdır. Karaman Eyaleti'ne bağlı Beyşehir, Seydişehir, Aksaray, Andugu, Develikarahisar, Ürgüb, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı ve Akşehir kazalarından yazılan sürgün haneleri bir defter haline getirilmiştir. Defterdeki Niğde ile ilgili kayıtlara göre; Niğde şehir merkeziyle kaza ve nahiyelerinden toplam 246 hane Kıbrıs'a gönderilmek üzere tespit edilmiştir. Bu ailelerin yirmi ikisi erkek ve onu kız olmak üzere toplam otuz iki çocuklarının olduğu görülmektedir. Tespit edilen aile reislerinden otuzu meslek sahibi iken diğerlerinin mesleği yoktur. Niğde'den tespit edilen 246 aileden 132'si gönüllü, otuz altısı sürgün hükmü gereğince, yetmiş altısı da isnat edilen değişik suçlardan dolayı sürgün yazılmışlardır. Bu ailelerden İkisi de hariçten gelmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Within the framework of the expatriation decree issued on 21 September 1572 for the Development and Housing of Cyprus, immediate population transfer movements were launched from the south and middle regions of Anatolia. Expatriation decree orders were written to Kadıs of Anatolia, Karaman, Rum and Dulkadir regions, where certain expatriation households suitable for the current population were formed. Yet, our information about the housing of Cyprus is limited to expatriation households transferred from the towns of Karaman and İçel Sanjak provinces. The expatriation households formed in Beyşehir, Seydişehir, Aksaray, Andugu, Develikarahisar, Ürgüb, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı and Akşehir (towns of Karaman Province) were recorded in a registry book. According to the records concerning Niğde, a total of 246 households were determined to be transferred to Cyprus from Niğde city, its sub districts and villages. These families had a total of thirtytwo children, twentytwo boys and ten girls. While thirty family heads, among the selected families, had a profession, others did not. Out of 246 families expatriated from Niğde, 132 volunteered, 36 were chosen in accordance with the expatriation decree and 76 were charged criminals.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :