ESKİ TÜRKÇE YÖNELME DURUMU EKİNİN GÜNÜMÜZ KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ YANSIMALARI

Öz Türk dilinde hal ekleri, Eski Türkçe döneminden beri işlev ve anlam yönünden çeşitlilik gösterir. Bir hal eki, kendisine yakın anlam ve işlevlere sahip bir diğer hal ekinin anlam ve işlevlerini üstlenebilir. Bu çeşitliliğin yaşandığı hal eklerinden biri ise, yönelme durumu ekidir. Yönelme durumu ekinin Eski Türkçe’deki işlevleri, Günümüz Kıpçak Grubu Türk lehçelerine de geçmiştir. Bu lehçelerin tamamında, yönelme durumu eki, hem şekil açısından hem de işlev açısından varlığını devam ettirmektedir.