Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı örgüt kültürü faktörlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: trabzon yurdu müdürlüğü örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Trabzon Kredi Yurtlar Müdürlüğü2
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Organizasyonlar çevrelerini genişletip, tahmin edilemez, durağan olmayan ve tehdit edici bir iş ortamına yöneldikleri zaman yaratıcılık ve yeniliğe daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu araştırma; bir firmanın sahip olduğu yaratıcı örgüt kültürü seviyesini ölçen faktörleri bulmayı amaçlamaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda yaratıcılığı etkileyen beş faktör bulunmuştur. Bunlar; (1) Eğitim ve gelişim, (2) Motivasyon ve ödül, (3) Katılımcı yönetim ve terfi, (4) Yönetim desteği, (5) Etkileşim, iletişim ve esnekliktir.

Özet İngilizce :

Organizations are required to be creative and innovative to the extent that their environment is unpredictable, unstable or threatening. This research aims to identify factors that determine the creativity degree which an organization has. Consequences of factor analysis was conducted five factors that affect creativity has been found. These factors are; (1) Training and development, (2) Motivation and reward, (3) Participation and promotion, (4) Management support and, (5) Interaction, communication and flexibility.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :