Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvii. yüzyılda osmanlıda bir zümrenin alt-kültür grubuna dönüşmesi: külhanbeyleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tatvan MYO1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

İstanbul’un Türk hâkimiyetine girmesinden sonra toplumun her kesiminden insanlar ilgi göstermiş ve buraya yerleşerek şehrin nüfusunu arttırmışlardır. Bunun bir sonucu olarak İstanbul’un demografik yapısı karmaşık bir hale gelmiş ve bundan kaynaklanan sorunlar artmıştır. Başkent İstanbul’da soruna yol açan kesimlerin başında külhanbeyleri gelmekteydi. Herhangi bir işle uğraşmayıp başkasının sırtından geçinen, kaba davranışlarıyla toplumu huzursuz eden külhanbeyleri, başıboş bir hayat yaşamaktaydılar. Kendilerine özgü hayat tarzları, kılık-kıyafetleri, konuşma biçimleri ve davranışlarıyla aykırı bir sınıf olan külhanbeylerini ıslah etmek için, merkezi hükümet onlarla sürekli mücadele etmiş ve çeşitli tedbirler almak zorunda kalmıştır. Buna rağmen külhanbeyleri tarihin her döneminde devlet idarecileri için sorun olmaya devam etmişlerdir.

Özet İngilizce :

After admission of İstanbul to Turkish domination, people from each class have shown interest and have increased the population of the city. That situation has caused chaos and problems have increased. In the capital city İstanbul one of the most important problem occured because of biolermen. Without any work, living at someone else’s expense, disturbing society with rude behaviours, boilermen had roughly life. Having their own life style, talking style, behaviours, boilermen were against class in the society. In order to redress the boilermen, the government had to struggle with them permanently and has taken some some precautions. In spite of all struggle and precautions, boilermen have persisted one of the biggest problem fort he administrators of the state in each periode of history.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :