Yıl 2012, Cilt: 62 Sayı : 1 Sayfalar 47 - 80 2012-07-12
AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARETİ PROGRAMI:BİRİNCİ VE İKİNCİ UYGULAMA DÖNEMİNDE CO2 FİYATI GÖSTERGELERİ
Yrd. Doç. Dr. Billur ENGİN BALIN,Yrd. Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
24 261

Öz Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Programı (AB ETS) ile Birlik çapında CO2 ruhsatları için bir piyasa yaratılması hedeflenmektedir. Ruhsat piyasasında oluşan denge fiyatı, kapsam içinde bulunan işletmeler için CO2 emisyonunda bulunmanın parasal maliyetini yansıtır. Bu şekilde, kirliliğin maliyetinin işletmeler tarafından içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma, Emisyon Ticareti Programı kapsamında dağıtılan ruhsatların fiyat göstergelerini araştırmaktadır. Çalışmada, "Pilot Dönem" olarak da adlandırılan ve 2005-2007 yıllarını kapsayan ilk uygulama dönemi ve halihazırda devam etmekte olan ikinci uygulama dönemi üzerinde yoğunlaşılarak bu dönemlerde oluşan fiyat değişimleri açıklanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Avrupa Birliği, Emisyon Ticareti Programı, CO2 Fiyatı, İklim Değişikliği Politikaları, Kyoto Protokolü, Çevre İstatistikleri
ALBEROLA, Emilie, Julien CHEVALLIER and Benoît CHEZE; (2007), "European Carbon Prices Fundamentals in 2005-2007: The Effects of Energy Markets, Temperatures and Sectorial Production", EconomiX Working Paper No. 2007-33, İnternet Adresi: http://ssrn.com/abstract=1080161, Erişim Tarihi: 01.02.2012
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 12 Temmuz 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Temmuz 2012


Makalenin Yazarları
Yrd. Doç. Dr. Billur ENGİN BALIN
Yrd. Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR