Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin demokratik tutumlarına işbirlikçi öğrenme yönteminin etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada işbirlikçi ve geleneksel öğretim yöntemleri olmak üzere değişik iki öğretim yöntemi kullanılarak şehirde ve kırsal yerleşmelerde öğrenim gören öğrencilerin demokratik tutumlarında meydana gelebilecek değişiklikler araştırılmıştır. Araştırma Erzurum ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ikisi merkez lise ve diğer ikisi de kırsal kesimdeki lise olmak üzere toplam dört lise seçilmiştir. Merkez ve kırsal alandaki liselerin birer tanesi işbirlikçi öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu, diğerleri ise geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmaya başlamadan önce işbirlikçi öğrenme yönteminin uygulanmış olduğu deney grupları ile geleneksel yöntemin uygulanmış olduğu kontrol grupları arasında demokratik tutum açısından ön test sonuçlarına göre anlamlı bir fark görülmemiştir. Çalışma bittikten sonra aynı test tüm gruplara son test olarak uygulanmıştır. Uygulama sonunda yöntemler arasında demokratik tutum geliştirme açısından istatistiki olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study the possible changes which may occur in the democratic attitudes of the students studying in the city centre and in the places of countryside by using two different teaching methods of cooperative and traditional forms have been searched. In our steady two central high schools and two rural high schools belonging the National Education Ministry have been chosen as experimental and control groups in Erzurum. Two of the high schools one in the city centre and the in the countryside, have been chosen as experimental groups and the cooperative teaching method has been applied to them but the other two high schools have chosen as controlling groups and the traditional teaching method has been applied to them. According to the pre test results there hasn’t been a meaning feel difference between the experimental and the controlling groups about the democratic attitudes before beginning the study. At the and of the study the same test has been applied to the same groups as a post test. At the end of applying the post-test, it has been found out that there hasn’t been a statistical and meaningful difference between the two methods about improving the democratic attitudes of the students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :