Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Learner preferences in the use of strategies in learning grammar (dilbilgisi öğreniminde strateji kullanımında öğrenci tercihleri)

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

This paper aims at identifying the strategies employed by Foreign Language learners in Turkey in learning English grammar. To do this a Grammar Learning Strategy Questionnaire was administered to subjects at a preparatory school at the university level. It can be stated that this study has proven very successful in the identification of many students’ beliefs about grammar learning in a foreign language (FL) class. Some of the results reported here may surprise FL teachers, but it is clear that most of them will confirm their experiences and ideas in teaching grammar. Students expressed that they subconsciously used the cognitive strategies. However, it is clear that they also need to use the socio-affective strategies to learn grammar efficiently. That is why, teachers need to build some strategic techniques so that the students can have a better learning environment. This study will contribute to FL teachers by bringing some insights about learner strategies in Grammar and it is believed that under the light of the findings FL teachers will improve and adopt new tactics for the teaching of grammar.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Türk uyruklu yabancı dil öğrencileri tarafından dilbilgisi öğreniminde kullanılan taktikleri irdelemektedir. Bu amaç doğrultusunda, üniversite hazırlık sınıfı düzeyinde olan öğrencilere Dilbilgisi Öğrenimi Taktik Anketi uygulanmıştır. Yabancı dil sınıfındaki bir çok öğrencinin dilbilgisi öğrenimi ile ilgili görüşlerini tanımlamada bu çalışmanın başarılı olduğu söylenebilir. Bu çalışmada elde edilen sonuçların bir kısmı dil öğretmenlerini şaşırtabilir. Ancak, çoğunun dilbilgisi öğretimindeki tecrübelerini ve görüşlerini doğruladığı açıkça anlaşılmaktadır. Öğrenciler, çoğunluğu bilişsel olan taktikleri bilinçsiz bir şekilde kullandıklarını ifade ettiler. Bununla birlikte, dilbilgisini etkin bir şekilde öğrenmek için sosyoduyuşsal taktiklerini de kullanmaya ihtiyaçları olduğu açıktır. Bu yüzden, öğretmenlerin, öğrencilerin daha iyi öğrenme ortamına sahip olmaları için, bazı taktiksel teknikler geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Bu çalışma, dilbilgisi öğrenimindeki öğrenci taktikleri ile ilgili bazı görüşlerin ortaya konulmasına katkıda bulunacak ve çalışmanın bulguları sayesinde, dil öğretmenlerinin dilbilgisi öğretiminde yeni taktikleri benimseyip, geliştireceklerine inanılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :